Tehnologia Informatiei/Imbunatatire Management

Inter-conexia sistemelor informatice - o necesitate critica pentru cost-eficienta in sanatate!

Dr. Ing. Simion Pruna, Secretar IT-AMR

Congresul AMR din anul acesta va analiza caile pentru cresterea calitatii si eficientei ingrijirii medicale prin suportul tehnologiei informatiei. Aceasta este o necesitate acuta deoarece cei ce lucreaza in ingrijirea medicala nu beneficiaza complet de avantajele tehnologiilor informatice si de comunicatii, tehnologii care au revolutionat si propulsat alte industrii sau domenii de activitate. Lipsa datelor clinice standardizate, chiar si la nivel de institutie medicala, fac ca sistemele informatice sa nu poata comunica intre ele. Unitatile medicale nu pot sa schimbe electronic date si informatii in materie de studii epidemiologice sau studii clinice, situatii de urgente epidemice, riscuri de terorism, accesul la date pentru dezvoltarea unor proiecte competitive la nivel european, etc. Reducerea costurilor nu se poate materializa prin evitarea duplicarii unor diagnostice, analize medicale sau a unor tratamente anterioare din cauza lipsei accesului in timp util la informatia folositoare. Lipsa accesului la informatie electronica completa inregistrata anterior in diferite puncte sau locatii, face ca asistenta medicala sa fie fragmentata fara ca medicul sa aiba cunostinta de ce s-a facut anterior si de catre cine. Pacientii care vor sa coopereze cu medicii pentru propria sanatate au acces la prea putina informatie.

Deci, acesta stare de fapt are consecinte negative, concrete, fapt ce face ca necesitate urgenta si de prima importanta dezbaterea acestui subiect la Congresul AMR din luna aprilie 2008. Congresul AMR isi propune sa dezbata rolul medicilor si a unitatilor medicale in adoptarea standardelor si utilizarea sistemelor informatice INTER-OPERABILE in Romania, prin urmatoarele puncte:

  • Evaluarea pierderilor in sistemul de sanatate prin lipsa informatizarii si indeoasebi a inter-conexiei unor sisteme informatice care sa ofere servicii online flexibile si performante
  • Acordul persoanelor de decizie pe domenii medicale in stabilirea unui set de date standard pentru inter-conexia sistemelor informatice prin desemnarea unor grupe de lucru pe fiecare domeniu medical cu reprezentanti din randul medicilor, spitalelor, IT, universitar, cercetare, industrie.
  • Identificarea barierelor (financiare, rezistenta medicilor, slaba pregatire a personalului medical in IT, etc.), in calea adoptarii standardelor care facliteaza inter-conexia sistemelor informatice
  • Identiificarea standardelor existente in inregistrarea electronica a datelor medicale si adaptarea acestora la conditiile tarii noastre
  • Identificarea si implementarea unei strategii natioale pentru inter-conexia sistemelor informatice prin utilizarea avantajelor Open Source: sofware cu cost redus, suport tehnic si resurse mari oferite de comunitati extinse de dezvoltatori
  • Respectarea regulilor Uniunii Europene in inregistrarea, accesul si schimbul informatiei medicale
  • Lansarea unui proiect national demosntrativ care sa evidentieze si sa convinga importanta inter-conexiei sistemelor informatice
  • Intocmirea unui document raport cu rol de ghid in actiuni ulterioare pentru interoperabilitatea sistemelor informatice la nivel national si ca document de saricini de serviciu pentru cate un reprezentant in fiecare unitate medicala care sa indrume si sa raspunda de informatizarea medicala
  • Imbunatatirea si facilitarea trialurilor clinice in actualitati terapeutice prin integrarea datelor cu noile tehnologii Web, bazate pe interoperabilitate sintactica si semantica, care sa ajute in lansarea de noi programe terapeutice
  • Implicarea utilizatorilor in dezvoltarea iterativa a noilor sisteme informatice prin testarea in timp real, validarea si imbunatatirea functionalitatii acestoraa
Copyright © 2009 Asociatia Medicala Romana
Concept and Web Design by WebCell.ro

Valid CSS!